fbpx

Odrasli

Grupe odraslih

Pored veoma pažljivo izabranih metoda za odrasle učenike mi vodimo računa o tome da i učenici ovog uzrasta vole da uče kroz njima primerenu igru i moderne načine učenja (računari, Internet, video bim…) pa iz tog razloga na samom času pored francuskih metoda koristimo sve audiovizuelne mogućnosti (računari, Internet, video bim, video, DVD, CD) igre,  modernu francusku muziku, aktivnosti predstavljanja različitih regiona Francuske kao drugih frankofonih država, književnost, kulturu i tradiciju nadajući se da će sve ove aktivnosti omogućiti našim odraslim učenicima da uz veliko zadovoljstvo uče francuski jezik ali da upoznaju francusku kilturu i običaje.

Takođe ih pripremamo za polaganje ispita DELF I DALF Pored ove edukacije  što se tiče samih časova Centar Žil Vern obezbeđuje i druge vidove obrazovanja za odrasle naročito neformalnog tipa a to su:

  • Stažiranje studenata – budućih profesora francuskog jezika
  • Lokalni volonterski program
  • Seminari za profesore francuskog jezika
  • Trenininzi vezani za edukaciju mladih u nevladinom sektoru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skolica