Pedagoška filozofija i vrednosti koje negujemo

Naša ustanova "Žil Vern" nosi ime čuvenog francuskog pisca avanturističkih romana Žila Verna, čija su dela snažno uticala na književni žanr naučne fantastike.

Dajući mu ovo ime želeli smo da Vas pozovemo da dozvolite Vašem detetu da sa nama poleti balonom i otkrije avanture učenja, mašte, znanja i putovanja, a sve to u dvojezičnoj francusko-srpskoj sredini. Kako bi deca poletela u balonu su nam potrebani  iskusni, požrtvovani, vredni i zainteresovani edukatori koji i sami vole da uče. Naše udruženje ima dve osnovne ciljne grupe :

  • decu i mlade
  • i sve one koji rade sa njima (omladinske radnike, vaspitače, učitelje, nastavnike, roditelje, volontere, aktivne mlade vršnjačke edukatore)

Centar “Žil Vern” je, za nas sve, u vrtiću, u udruženju ali i u školi jezika, pre svega kuća u kojoj se raste i postaje čovek.

Centar “Žil Vern” u sebi sadrži :

  • privatnu predškolsku ustanovu – vrtić,
  • školu francuskog jezika i
  • udruženje građana sa omladinskim klubom.

Centar je mesto u koje deca najčešće dolaze kao mala, u vrtić, zatim zavolevši francuski, pozorište, svoje drugare, nastavljaju sa učenjem francuskog jezika uključujući se u određene grupe i u toku osnovne škole, kada polako počinju da  se uključuju se u razne projekte kao adolescenti u lokalnoj sredini. Sa nama ostaju, kao volonteri, prijatelji, omladinci, sve do svojih profesionalnih angažmana nakon završenog fakulteta, osmišljavajući razne projekte, odlazeci na volonterske programe, baveći se vršnjačkom edukacijom.

Možemo da kažemo da sledećih šest reči čine osnovu naše žilvernovske pedagogije.

Avantura
Sloboda
Mašta
Poštovanje
Znanje
Odgovornost

Sa ponosom možemo da tvrdimo da postoji jasna Žilvernovska pedagoška filozofija i njeni osnovni postulati, u kojima se dete i mladi nalaze u centru svih procesa. Za svaku oblast delovanja našu pedagošku filozofiju prilagodili smo uzrastu u vrtiću  – našim vrtićanima u školi francuskog jezika – našim učenicima u udruženju – našim mladima, roditeljima, kolagama.