Pedagoška filozofija našeg vrtića

ne može se odvojiti od opšte filozofije Centra "Žil Vern", ali je naravno prilagođena uzrastu naših Žilvernića.

Ime čuvenog francuskog pisca avanturističkih romana Žila Verna, čija su dela snažno uticala na književni žanr naučne fantastike, nije slučajno izabrano za naš vrtić koji odlikuju avantura učenja, mašta ali i istraživački rad i to u bilingvalnoj srpsko-francuskoj sredini. Sa ponosom možemo da tvrdimo da postoji Žilvernovska pedagogija, a njenu osnovu čine sledećih šest reči :

Avantura
Sloboda
Mašta
Poštovanje
Znanje
Odgovornost
04

Naša Žilvernovska pedagoška filozofija se zaniva na nekoliko osnovnih postulata, a to su:

1

Poštujemo detetovo pravo da pre svega bude dete.

2

Stvaramo emotivne veze pune poverenja – dete/vaspitač.

3

Kreiramo sigurno okruženje za decu, puno ljubavi i razumevanja.

4

Učenje za nas predstavlja ideju o intelektualnim putovanjima - ono se odvija kroz detektivsku igru u potrazi za odgovorima, pa čak i kad si "mali".

5

Praktično učenje, na terenu, uz eksperimentisanje je naravno najzanimljivije, pa ga mi maksimalno koristimo.

6

Pronalazimo ličnu snagu deteta i na taj način podržavamo njegovo samopuzdanje ali i poštovanje u grupi.

7

Poštujemo detetovo pravo da se izrazi, da sa nama podeli svoje sumnje, pitanja, radoznalost, neslaganje i naravno o svemu tome sa nama  razgovara.

8

Poštujemo individualni razvoj svakog deteta.

9

Kod nas autoritet ima i odrasli i dete ali pre svega znamo da se pravi autoritet zaslužuje znanjem, dobrotom, doslednošću i razumevanjem.
bg
Znanje
Avantura

10

Ne zaboravljamo da su deci za pravilan razvoj potrebni i slobode i ograničenja.

11

Pažljivo posmatranje dečije igre otkriva puno o njihovim željama za učenjem i interesovanjima zato se mi naravno igramo sa njima.

12

Organizujemo fizičku sredinu tako da im ona dozvoljava samostalno učenje, maštanje, kreiranje.

13

Maksimalno se trudimo da razvijemo kod naše dece nezavisnost i samostalnost u učenju ali i u svakodnevnim obavezama.

14

Vodimo računa o individualnosti svakog deteta ali ujedno razvijamo kod njih snažan osećaj odgovornosti u grupi. Promovišemo saradnju i uzajamnu podršku. Podstičemo porodičnu atmosferu u mešovitoj grupi gde se deca međusobno pomažu.

15

Aktivna saradnja sa porodicom i kolegama je primer za decu i njihovo ponašanje u grupi, zato sarađujemo sa roditeljima i kolegama.