Muzičko

Mnoga naučna istraživanja su potvrdila značaj muzike u razvoju ličnosti i inteligencije svakog deteta, tako da muzici i pokretnim igrama, koje opet imaju ogroman značaj za razvoj socijalanih veština kod deteta, pridajemo posebnu važnost.

Cilj ovih aktivnosti je da se odabranom muzikom doprinese stvaranju atmosfere koja je ispunjena lepim, prijatnim i melodičnim zvucima, što povoljno utiče na celovit razvoj dečje ličnosti, neguje smisao za sklad, budi maštu i estetska osećanja. Ovim se razvijaju muzičke sposobnosti dece: sluh, osećanje za metroritmičko kretanje, muzička memorija, sposobnost kretanja uz muziku i sviranje na dečjim muzičkim instrumentima.

Pošto se u našoj ustanovi insistrira na različitosti izuzetno nam je važna zastupljenost i susretanje dece sa svim vrstama muzike, od muzike za decu, klasične, etno, rock’n’rolla, pop-panka, ska, dance itd…

Deca se, dakle, svakodnevno susreću sa odabranim delima muzičke umetnosti, što razvija ljubav prema kulturnim vrednostima i proširuje njihova saznanja o svetu muzike, kao i umetnosti uopšte.

Kroz muzičko vaspitanje u vrtiću razvija se lepo, izražajno i samostalno pevanje dece. Upoznavanjem bogatstva i raznovrsnosti zvukova, razvija se muzički senzibilitet i sposobnost razlikovanja tonova po visini, intezitetu, trajanju, dinamici i tempu. Putem eksperimentisanja zvucima, ritmovima i pokretima, odnosno pevanjem, muzickim igrama i plesovima, neguju se raznovrsni oblici spontanog muzičkog izražavanja i stvaralaštva dece, te otkrivaju razne mogućnosti relativno samostalnog i originalnog stvaranja.