Filozofija udruženja

Naša ustanova "Žil Vern" u sebi sadrži privatnu predškolsku ustanovu - vrtić, školu francuskog jezika i udruženje građana. Ona nosi ime čuvenog francuskog pisca avanturističkih romana Žila Verna, čija su dela snažno uticala na književni žanr naučne fantastike.

Dajući mu ovo ime želeli smo da Vas pozovemo da dozvolite Vašem detetu da sa nama poleti balonom i otkrije avanture učenja, mašte, znanja i putovanja, a sve to u dvojezičnoj francusko-srpskoj sredini.

Centar “Žil Vern” je, za nas sve, u vrtiću, u udruženju ali i u školi jezika, pre svega kuća u kojoj se raste i postaje čovek.

Naša ustanova je mesto u koje najčešće deca dolaze kao mala, u vrtić, zatim zavolevši francuski, pozorište, svoje drugare, nastavljaju sa učenjem francuskog jezika uključujući se u određene grupe, kad pođu u osnovnu školu zatim se uključuju se u razne projekte kao adolescenti. Sa nama ostaju, kao volonteri, prijatelji, omladinci, sve do svojih profesionalnih angažmana nakon završenog fakulteta.

Možemo da kažemo da sledećih šest reči čine osnovu naše žilvernovske pedagogije.

Avantura
Znanje
Mašta
Sloboda
Odgovornost
Poštovanje

Naša pedagoska filozofija se zaniva na nekoliko osnovnih postulata a to su :

 • Učenje za nas predstavlja ideju o intelektualnim putovanjima – ono se odvija kroz detektivsku igru u potrazi za odgovorima. Ne zaboravljamo da je učenje intelektualna igra koja predstavlja potragu za odgovorima. 
 • Pronalazimo ličnu snagu deteta i na taj način podržavamo njegovo samopuzdanje ali i poštovanje u grupi.
 • Poštujemo detetovo pravo da pre svega bude dete.
 • Poštujemo detetovo/učeničko pravo da se izrazi, kritički razmišlja, procenjuje i naravno sa nima o tome razgovaramo.
 • Stvaramo emotivne veze pune poverenja – vaspitač /nastavnik/dete/učenik.
 • Kriramo sigurno okruženje za decu/ učenike puno ljubavi i razumevanja.
 • Poštujemo individualni razvoj svakog deteta/učenika.
 • Znamo da se pravi autoritet zaslužuje, znanjem, dobrotom, doslednošću i razumevanjem i nije dat sam po sebi.
 • Ne zaboravljamo da su deci/učenicima za razvoj potrebni i slobode i ograničenja.
 • Pažljivo posmatranje dečije/učeničke igre otkriva puno o njihovim željama za učenjem i interesovanjima zato se mi igramo sa njima.
 • Organizujemo fizičku sredinu tako da im ona dozvoljava samostalno učenje, maštanje, kreiranje.
 • Maksimalno se trudimo da razvijemo kod naše dece/učenika nezavisnost i samostanost u učenju.
 • Vodimo računa o individualnosti svakog deteta ali ujedno razvijamo kod njih snažan osećaj odgovornosti u grupi.
 • Promovišemo saradnju i uzajamnu podršku.
 • Aktivna saradnja sa porodicom i kolegama je primer za decu i njihovo ponašanje u grupi, zato sarađujemo sa roditeljima i kolegama.