Šta mi to u vrtiću radimo

U našem vrtiću se od 2000. godine primenjuje projektni pristup u radu sa decom.

Projektni pristup za nas predstavlja:

1. pronalaženje pitanja, osluškujući interesovanje deteta, fascinaciju vaspitača ili roditelja

2. traženje odgovora

3. promišljanje i sistematizacija odgovora

 

Dugi niz godina, smenjivali su se razni projekti, razne istraživačke radionice, igre, pozorišne predstave itd. ali nikako nismo zaboravljali da kod dece, pored interesovanja za sticanjem iskustva u određenim temama koje ih interesuju, razvijamo izuzetno bitne elemente za uspešnu pedagogiju, a to su: 

osećaj empatije prema drugoj deci,

odgovornost u grupi za zajedničko postizanje uspeha,

pomoć mlađim drugarima u grupi,

slobodu izražavanja vlastitog mišljenja.

Program samopoštovanja, čiji je osnovni cilj da kod dece razvije osećaj poštovanja sebe i drugih kao jedinstvenih bića, kao i saradnja sa roditeljima u cilju razvijanja što boljih odnosa u porodici i vrtiću, je jedan od onih koji nam je pomagao da gore navedene ideje ostvarujemo.

Pored ovog programa naša filozofija se oslanjala jednim delom na samerhilsku pedagogiju u kojoj svako dete ima pravo glasa podjednako kao i odrasli. Ova pedagogija ističe slobodan razvoj ličnosti deteta, dečiju prirodu, individualnost, aktivnosti u skladu sa potrebama dece, individualni pristup učenju, samovaspitanje.

Mi ovim elementima slobode dodajemo i ličnu odgovornost deteta za svoje učenje i svoje postupke, tako da ne isključujemo neka ograničenja jer su i ona itekako potrebna za lični razvoj deteta, ali ih definišemo zajednički sa decom.

Francuski jezik se radi po posebnom planu i programu zbog specifičnosti metodike učenja stranog jezika koji je takođe baziran na projektno – tematsko – holističko – iskustvenom principu. Sa decom rade izvorni govornici.

Metodike, kako ćemo Vam ih ovde navesti, nisu definisane po danima nego se aktivnosti odvijaju po potrebama dece i one su međusobno isprepletene i povezane. Ovde ih samo predstavljamo kako bi roditelje upoznali sa onim što bi deca mogla da rade, igraju se, ispituju itd…

010
Razvoj govora

Aktivnosti u ovoj oblasti usmerene su na razvijanje dečjih...

Saznaj više
011
Matematika

Ovim aktivnostima utiče se na razvoj dečjeg logičkog mišljenja...

Saznaj više
09
Sport

Cilj ovih aktivnosti je da se deci obezbedi zdrav i pravilan razvoj.

Saznaj više
08
Okolina

Cilj ovih aktivnosti je da se deca upoznaju sa prirodnom...

Saznaj više
010
Likovno

Likovnim vaspitanjem kod mališana utiče se na sticanje čulnog ...

Saznaj više
011
Muzičko

Cilj ovih aktivnosti je da se odabranom muzikom doprinese stvaranju...

Saznaj više
09
Pripremni predškolski program

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa...

Saznaj više
08
Program samopoštovanja

Osnovi cilj da kod dece razvije osećaj poštovanja sebe i drugih...

Saznaj više
04
Francuski

Sa decom koja dolaze u školicu pre podne svakodnevno...

Saznaj više