CES – volonterski program Evropske unije

Udruženje Centar za multikulturalnu saradnju „Žil Vern“ je organizacija koja od 2007. godine akreditovana od stane Evropske unije da učestvuje u slanju, primanju i koordiniranju ovih volonterskih projekata.

Pravo da učestvuju imaju sve mlade osobe od 17(18) do 30 godina. Kako biste ostvarili ovo svoje pravo, najpre treba da pronadjete organizaciju koja vas može poslati i organizaciju koja želi da vas primi. Ovo je projekat u kome moraju da učestvuju tri člana: vi, organizacija koja šalje i organizacija koja prima. Sva tri člana, nakon odobravanja projekta od strane Evropske unije potpisuju zajenički Ugovor o aktivnostima.

ŠTA JE CES (bivši program EVS) ?

Program koji mladima od 18 do 30 godina omogućuje da aktivno učestvuju u građenju evropskog društava kao i da žive i rade kao volonteri u nekoj od stranih zemalja. Mladima iz Srbije ovaj program omogućava da volontiraju u 28 evropskih zemalja tokom najviše 12 meseci. Cilj mu je upoznavanje drugih kultura i sticanje novih veština. Postoje dve vrste ovog programa:

  • kratkoročni – CES traje od 2 nedelje do 2 meseca
  • dugoročni CES traje od 2 –12 meseci.

Ovaj program omogućuje mladima da rade u nevladinom sektoru – najčešće u udruženjima koja se bave radom sa decom, starima, ekologijom, kulturom, umetnošću, medijima, mladima itd.

  • Program je obezbeđuje sredstva za troškove vezanih za aktivnosti volontera, kao na primer:
  • Troškovi pripreme 100% – viza, vakcinacija.
  • Putovanja 270 eura za avionski kartu, autobus,voz.
  • Života volontera (stanovanja, osiguranja, ishrane, škola jezika…) 100% (svaka zemlja ima fiksnu sumu koju udruženje prima da bi moglo da ispuni ove uslove).
  • Džeparca -100% (svaka zemlja ima fiksnu sumu koju prima za džeparac, za Srbiju je to 91 eura za Francusku je to 180 eura i tako za svaku zemlju posebno).

Dodatne informacije

S’ obzirom da program promoviše neformalne vidove edukacije mladih, tačnije njihova praktična iskustva i njihovo aktivno uključivanje u društvo smatramo ga vrlo korisnim za asocijacije koje primaju volontere (centar Žil Vern je imao sreću da u primi preko 60 volontera u toku 12 godina iz Francuske, Belgije i Austrije i na taj način zajednički obogatimo aktivnosti u našem radu sa decom i odraslima) tako i za mlade iz naše sredine kojima se pruža mogućnost da otputuju u neku od zemalja Evropske unije i tamo obogate svoja lična iskustva radeći u nekim od asocijacija.

Centar Žil Vern je do sada poslao 12 mladih volontera i to u sledeće zemlje Francusku, Belgiju, Španiju, Italiju, Švedsku i Estoniju.

Ako ste zainteresovani da negde otputujete i aktivno učite, budete korisni za lokalnu sredinu, nazovite nas, dođite, objasnićemo vam proceduru i videćete da je i to moguće, lako putovati, naučiti neki novi jezik, biti koristan negde tamo u Evropskoj uniji, a kasnije biti koristan svojoj sredini.