Predškolske grupe

Osnovni cilj koji nastojimo da ostvarimo u radu sa najmlađom grupom, je da deca zavole francuski jezik, tako da im njegovo savlađivanje pričinjava zadovoljstvo.

Uz pomoć pesmica, brojalica i jednostavnih priča deca vrlo brzo savlađuju reči i osnovne rečenične konstrukcije. Prisustvo asistenata lektora i volontera Francuza ubrzava učenje francuskog jezika jer mladi asistenti ne znaju srpski jezik, pa na taj način smatramo da našim klicima i klincezama stvaramo pravu dvojezičnu sredinu u kojoj će lakše učiti francuski jezik. Učenje započinje predstavljanjem dece i uopšte rečnikom vezanim za pozdravljanje sa drugarima i odraslima. A nastavlja se proširivanjem vokabulara za najrazličitije situacije koje naravno praktikuju baš u konvrzaciji sa izvornim govornicima.

Vodeći računa o tome da optimalni period za učenje stranog jezika ili kako mi preferiramo da kažemo drugog jezika, pošto se francuski na taj način uči kod nas,  kod dece počinje već sa njihovom rodjenjem, vodimo računa da učenje jezika za mališane bude prirodan proces. Na ovom uzrastu koristimo odredene etape u savlađivanju rečnika i pravilnog izgovora francuskog jezika. Na početku učenja oni slušaju jednostavne rečenične konstrukcije i ponavljaju izgovoreno potpomognuti sugestivnom mimikom i odgovarajucim audio-vizuelnim sredstvima.

Lakoća savlađivanja prvih pojmova i jednostavnih jezičkih konstrukcija pobuđuje kod dece zadovoljstvo, što stvara pozitivan odnos prema učenju stanog jezika. Nakon toga, deca pomoću pesmica, recitacija, brojalica i jednostavnih priča savlađuju različite jezičke konstrukcije, usvajaju pravilan izgovor, proširuju i bogate svoj rečnik.

Ceo program učenja francuskog jezika realizuje se putem francuskih metoda pomoću kojih deca sve usvojene, naučene i zapamćene reči, fraze i rečenice upotrebljavaju u različitim situacijama u životu školice. Mališani učestvuju i u dramatizacijama priča u kojima kroz različite uloge koriste direktan upotrebni govor.