Sertifikati

Na kraju svake godine naši polaznici dobijaju sertifikate o pohađanju nastave francuskog jezika ali ih podstičemo da polažu ispite za medjunarodno priznate diplome DELF i DALF.

Diplome izdate od strane naše skole “Žil Vern” predstavljaju diplomu koja se koristi u lične svrhe i kao potvrda o pohađanju nastave. 

Naročito insistiramao da naši polaznici redovno polažu ispite za Evropski jezički okvir a to su ispiti DELF i DALF – Zvanični sertifikati o stepenu poznavanja francuskog jezika za sve kandidate kojima to nije maternji jezik.

Osnovni cilj dobijanja ovih sertifikata jeste da kandidat poseduje međunarodno priznat dokument o nivou poznavanja francuskog jezika, koji može koristiti za studiranje na francuskim univerzitetima, odnosno školovanje u ovoj zemlji ili pak za dobijanje zaposlenja na teritoriji Francuske ili neke frankofone zemlje. Ti ispiti su regulisani od strane Ministarstva obrazovanja Francuske i postoje određeni termini za njihovo polaganje.

Zajednički evropski referentni okvir za jezike definiše poznavanje francuskog jezika u 6 nivoa:
A1, A2,  B1, B2, C1, C2.

Pripremanja za polaganje DELF sertifikata naših polaznika, počinje već na najranijem uzrastu tako da sve polaznike  pripremamo i motivišemo za polaganje. Vodimo računa da se cela grupa priprema zajedno, da se zajedno prezentuju na ispitu i zajedno uživaju u dobijenim rezultatima položenih ispita. Pripremu za polaganje vodi akreditovani profesor za pripremu i proveru znanja kandidata sa kolegama Francuzima koji omogućavaju brži napredak svakog polaznika.

Prisustvo izvornih govornika je od ključnog značaja za napredovanje i ponosni smo na to da naši polaznici imaju upravo priliku da sa njima redovno komuniciraju. 

 

Naši polaznici imaju priliku da u nekoliko navrata rade pripremna testiranja koja im pomažu da lakše prebrode tremu ali i da se upoznaju sa svim pravilima vezanim za polaganje sertifikata.

Nakon nekoliko testiranja, dobijamo prosečan rezultat i polaznik zna da li je spreman za polaganje ili treba još da se posveti radu na detaljima. 

Vodimo računa da naši polaznici:

  • do 14 godina polože A2 i ako je to moguće B1.
  • do 18 godina polože B1 ili B2 
  • do 22 godine polože B2

Naravno, govorimo o grupama koje duži period pohađaju nastavu jer su za polaganje ovih nivoa potrebni određenj minimalni period učenja stranog jezika.