SCI – Internacionalni gradjanski servis

Naša organizacija je akreditovana 2017. od strane Francuske nacionalne agencije da realizuje SCI - Internacionalni gradjanski servis.

Ovaj program je namenjen mladima od 18 do 25 godina i podrazumeva angažovanje mladih osoba u nevladinom sektoru, organizacijama koje se bave obrazovanjem, ekologijom, pravima mladih, politikom za mlade ili podrške starima, ugroženima itd. SCI program je namenjen unapredjenju aktivnosti organizacija, aktivnom uključivanju mladih u rešavanje određenih problema u društvu. Pored toga omogućava mladima sticanje prvih radnih iskustava uz podršku mentora i ostalih zaposlenih u organizaciji koja ih prima.  

Program Francuske nacionalne agencije podrazumeva volontiranje od 2 do 12 meseci u jednoj organizaciji koja može imati partnera u inostranstvu. Naša organizacija je upravo partner u inostranstvu i primamo volontera na 10 meseci, dok je on obavezan da u organizaciji koja je realizovala akreditaciju provede mesec dana pre i mesec dana nakon boravka kod nas.