Odrasli

Posebnu grupu čine odrasli polaznici, koji najčešće zbog svojih poslovnih obaveza nemaju mnogo vremena ali poseduju veliku motivaciju za učenjem.

Iz tog razloga se posebno pažljivo biraju metode za odrasle učenike ali i usklađuju termini sa njihovim obavezama. Grupe za odrasle su najčešće veoma male, ne više od četiri polaznika. Čak preporučujemo i individualan rad. Pristupi učenju su savremeni, vodi se računa o potrebama polaznika, ali i toga da ih uputimo na dodatni materijal koji mogu da nađu na Internetu, raznim specijalističkim blogovima itd… Na samom času pored francuskih metoda koristimo sve audiovizuelne mogućnosti (računari, Internet, video bim, video, DVD, CD) igre,  modernu francusku muziku, aktivnosti predstavljanja različitih regiona Francuske kao drugih frankofonih država, književnost, kulturu i tradiciju nadajući se da će sve ove aktivnosti omogućiti našim odraslim učenicima da uz veliko zadovoljstvo uče francuski jezik ali da upoznaju francusku kilturu i običaje.

Odrasle polaznike pripremamo za polaganje ispita DELF i DALF.

Pored ove edukacije  što se tiče samih časova Centar Žil Vern obezbeđuje i druge vidove obrazovanja za odrasle naročito neformalnog tipa a to su:

  • Stažiranje studenata – budućih profesora francuskog jezika
  • Lokalni volonterski program
  • Seminari za profesore francuskog jezika
  • Trenininzi vezani za edukaciju mladih u nevladinom sektoru