Adolescenti i mladi odrasli

Pripremanju naših mladih polaznika ovog uzrasta, za polaganje ispita, vrednovanih od strane Francuskog ministarstva za obrazovanje, DELF I DALF pridajemo veliku važnost.

Pored veoma pažljivo izabranih metoda za adolescente i mlade odrasle učenike, mi vodimo računa o tome da i polaznici ovog uzrasta vole da uče kroz njima primerenu igru kroz primenu modernih načina učenja kao što su  Internet, aplikacije na telefonima, youtube, ali i video igrice specijano napravljene za učenje jezika.

 Iz tog razloga na samom času pored francuskih metoda, koristimo sve audiovizuelne mogućnosti (interaktivnih igara na računarima i Internetu, video bim za projektovanje video materija, filmova, muzike itd…) igre, pozorište, modernu francusku muziku, aktivnosti predstavljanja različitih regiona Francuske kao drugih frankofonih država, književnost, kulturu i tradiciju nadajući se da će sve ove aktivnosti omogućiti našim polaznicima da uz veliko zadovoljstvo uče francuski jezik.

Kao i u ostalim grupama i polaznicima ovih grupa redovno komuniciranje sa izvornim govornicima ubrzava i podstiče učenje.

Kao i mlađe grupe i ove grupe su učestvovale na raznim festivalima kako u Srbiji tako i u Francuskoj i učestvovale su u razmenama sa školama ili organizacijama iz Francuske na kampovima razmene sa mladima iz Francuske i Slovenije. Ako vas zanima koje smo projekte realizovali pogledajte našu stranicu sa realizovanim projektima.