Radno vreme i naš ritam

Prepodnevni boravak dece predškolskog uzrasta odvija se od 7 do 17 časova, po odredjenom ritmu dana koji omogućava raznovrsne igre i aktivnosti dece.

Tokom aktivnosti, ili zadataka, ili zajedničke igre sa vaspitačem, deca su najčešće podeljena u dve uzrasne grupe, dok su tokom slobodne igre i tokom boravka na vazduhu zajedno. Dešava nam se da deca po svom izboru rade zajedno aktivnosti ili istraživačke zadatke. Maksimalno koristimo prednosti mešovite grupe ali ne isključujemo individualizovan rad.

Raspored za mlađu grupu

Aktivnost Vreme Trajanje
prijem 7:00-08:30 90 minuta
doručak 8:30 - 09:00 30 minuta
igrarije na francuskom 09:30 - 10:30 60 minuta
istraživanje na srpskom 10:30 - 11:30 60 minuta
užina 11:30 - 12:00 30 minutes
boravak u dvorištu 12:00 - 12:45 45 minutes
kreativne aktivnosti 13:00 - 14:00 60 minutes
igramo se 14:00 - 14:30 30 minutes
ručak 14:30 - 15:00 30 minutes
igramo se 15:00 - 17:00 120 minutes

Raspored za stariju grupu

Aktivnost Vreme Trajanje
prijem 7:00-08:30 90 minuta
doručak 8:30 - 09:00 30 minuta
aktivnost za pripremu za školu 09:30 - 10:30 60 minuta
igrarije na francuskom 10:30 - 11:30 60 minuta
užina 11:30 - 12:00 30 minutes
boravak u dvorištu 12:00 - 12:45 45 minutes
istraživanje na srpskom 13:00 - 14:00 60 minutes
igramo se 14:00 - 14:30 30 minutes
ručak 14:30 - 15:00 30 minutes
igramo se 15:00 - 17:00 120 minutes