Francusko-srpska bilingvalna sredina

Kako mi učimo francuski u vrtiću

Sa decom koja dolaze u vrtić, svakodnevno se realizuju raznovrsne aktivnosti na francuskom jeziku koje imaju za cilj da se deca što bolje upoznaju sa francuskim kao drugim jezikom. Prisustvo asistenata lektora i volontera Francuza, ubrzava učenje francuskog jezika jer mladi asistenti ne znaju srpski jezik, pa na taj način smatramo da našim klicima i klincezama stvaramo pravu dvojezičnu sredinu u kojoj će lakše i brže učiti francuski jezik.  

Mlađa deca će se u početku više okretati i učestvovati u igrama i zadacima na srpskom... ali će se vremenom sve više uključivati u sve igre, pesme i aktivnosti koje se realizuju na francuskom. U početku će im stariji drugari pomagati i ponekad prevoditi ili objašnjavati zadatak, ali se naši "malikani" veoma brzo naviknu i zavole francuski tako da sa radošću učestvuju.

Metode rada

Učenje započinje predstavljanjem dece i uopšte rečnikom vezanim za pozdravljanje sa drugarima i odraslima.

Vodeci računa o tome da optimalni period za početak učenja nekog stranog jezika počinje sa već sa prvom godinom, kao i da su mnoga istraživanja dokazala da deca u tom uzrastu sa lakoćom i velikom brzinom stiču pravilan izgovor, pamte melodiju jezika, reči i rečenične strukture, a kasnije ih i upotrebljavaju, stoga na ovom uzrastu koristimo određene etape u savlađivanju rečnika i pravilnog izgovora francuskog jezika.

Na početku učenja deca slušaju i ponavljaju potpomognuti sugestivnom mimikom – predstavljanje i pozdravljanje – ove aktivnosti su, naravno, propracene video i audio materijalom i ilustrovane raznim jednostavnim pesmicama, čije savladjivanje deci pričinjava zadovoljstvo. Isto tako, nakon prvih savladanih pojmova, deci se na sličan nacin predstavljaju delovi tela, boje, životinje, kuća, porodica, hrana, odeća, zanimanja i sl.

Naravno, sav naučeni vokabular se upotrebljava i u samom životu školice (obuci se, obuj se, pojedi svoju kiflu itd.) ali i u igri sa asistentima, tokom boravka napolju, šetnji, prijema dece, pozdravljanja, traženja igračaka, rešavanja pravila igara. Vremenom, upotreba francuskog kao jezika komunikacije postaje spontana. Jedana od najlepših situacija je kad dete bude u ulozi prevodioca u komunikaciji izmedju roditelja i asistenta Francuza. Drugi element usavršavanja je moguć i kroz dramatizaciju prica, gde deca glume različite likove, kao na primer, malu crvenu lalu, malog zeku, ili neke druge životinje. Igrajuci se i glumeci deca upotrebljavaju reci i rečenicne strukture na francuskom jeziku. Pored ovih koristimo bajku kao način usavršavanja razumevanja literarnog teksta, kao i bogaćenja vokabulara drugog jezika. Naša ustanova poseduje svoje specijalne programe i metode učenje francukog jezika u vrtiću.  Jedan od njih je program „Pričam ti priču“ drugi „Igra u radu sa decom na stranom jeziku“ dok je treći „Inovacije u nastavi francuskog jezika kao stranog, na svim uzrastima i nivoima znanaja“