Mlađi adolescenti

U ove grupe spadaju deca uzrasta od 12 do 15 godina. Oni takođe vole da se igraju, ali su sada zainteresovaniji za društvene igre ali i za ozbiljan rad na pripremama za polaganja za DELF ispite.

Pripremanju naših mladih polaznika za polaganje ispita, vrednovanih od strane Francuskog ministarstva za obrazovanje, DELF  pridajemo veliku važnost. U ovom uzrastu, uspeh na testovima je motivišući, i na neki način očekivan od dece ali i roditelja. Deca imaju priliku da se pripremaju (u smislu vokabulara, situacija, gramatike) ali i da se oprobaju u situacijama indentičnim uslovima na ispitu (nekoliko probnih testova) kako bi se u potpunosti pripremili  za sam ispit ali i za to da im rezultati ne predstavljaju iznenađenje. 

Pored najsavremenijih audio-vizuelnih sredstava i francuskih metoda koje koristimo u našem radu sa decom ovog uzrasta, posebnu pažnju poklanjamo omladinskim razmenama u koje maksimalno uključujemo naše polazike.

Najmlađi omladinci tada počinju da vežbaju sa svojim vršnjacima Francuzima i Belgijancima sve ono što su učili u toku školske godine i tada učenje francuskog za njih dobija potpunu svrhu ili kako mi  profesori volimo da kažemo upotrebnu vrednost i deca se od njega više ne odvajaju.

Ne napuštaju učenje sve do fakulteta ili položenog nivoa B2.

Ako vas zanimaju projekti u kojima su učestvovala deca ovog uzrasta, pogledajte stranicu sa realizovanim projektima.

I u ovom periodu vole da glume. Sada, još bolje shvataju timski rad i lepotu scenskog izraza. Ali sada im je potrebna publika koja razume tekstove predstava pa se trudimo da ih vodimo na festivale pozorišnog stvaralaštva u inostranstvo.