Seminari za vaspitače

U Centru i PU "Žil Vern" organizujemo nekoliko seminara za vaspitače i direktore predškolskih ustanova, privatnih i državnih.

Cilj organizovanja seminara za vaspitače su pre svega unapređenje saradnje izmedju privatnih i državnih ustanova. Upotreba elemenata i strukture neformalnog obrazovanja u predškolskim ustanovama. Podsticanje ranog učenja stranog jezika kao i podstivanje razvijanja bilingvalnih sredina. Unapređenje interkulturalnih učenja u najranijem uzrastu. Iz tog razloga napravili smo nekoliko seminara koje možemo da organizujemo u prostorijama Centra i PU “Žil Vern”:

Zaboravljeno pripovedanje - Pričam ti priču

Seminar koji će omogućiti vaspitačima da se vrate zaboavljnom pripovedanju bajki…

Značaj igre sa pravilima u radu sa decom.

Seminar  koji omogućuje vaspitačim da se podsete i koriste zaboravljene pokretne igare, igara sa pravilima, animacija i logičke igre u radu sa decom.

Interkultura na najranijem uzrastu

Kako razviti saradnja sa vrtićima drugih zemalja, pronaći načine komunikacije medju decom, pričati o tradicijama drugih naroda.