Obuke

Edukacija odraslih u centru Žil Vern podrazumeva najčešće neformalni vid obrazovanja, tačnije iskustveno učenje kroz praktičan rad. Ovu edukaciju odraslih delimo na nekoliko grupa..

SEMINARI ZA PROFESORE FRANCUSKOG JEZIKA

Centar i PU "Žil Vern" organizuju akreditovani seminar za profesore francuskog jezika ...

Saznajte više

SEMINARI ZA VASPITAČE

PU "Žil Vern" organizuje seminar za vaspitače pod nazivom "Pričam ti priču"...

Saznajte više

OBUKE MLADIH I OMLADINSKIH RADNIKA U NEVLADINOM SEKTORU

Jedan od ciljeva Centra "Žil Vern" predstavlja osnaživanje mladih a obuke su samo jedna od mogućnosti....

Saznajte više

STRUČNO USAVRŠAVANJE STUDENATA

Ovo stažiranje omogućava stručno usavršavanje studenata francuskog jezika kao stranog jezika,

Saznajte više

OBUKE ZA RODITELJE

U smislu što bolje saradnje sa roditeljima, organizujemo obuke koje mi više volimo da nazivamo razmenom znanja...

Saznaj više