Udruženje

Udruženje građana „Centar za multikulturalnu saradnju Žil Vern“ osnovan je kao neprofitabilna nevladina organizacija 2001. godine.

 

Programi koje se organizuju u udruženju namenjeni su deci od 2 do 18 godina ali i mladima i odraslima. Osnovni ciljevi svih aktivnosti Centru „Žil Vern“  su :

 • Kulturna razmena (srpsko – francuski odnosi, jezik i kultura – podsticanje intrnacionalne saradnje – otvorenost ka drugačijim kulturama)
 • promocija neformalnog obrazovanja i njegova implementacija u formalnom obrazovanju
 • uključivanje volontera u rad institucija formalnog obrazovanja i promocija značaja njihovog uključivanja u slične institucije
 • promocija aktivnog uključivanja mladih u lokalnu zajednicu – volonterizam – podsticanje kvalitetnih uslova učenja za volonere
 • aktivna borba za formalno priznavanje volontiranja kao vida neformalnog obrazovanja  na Universitetima priznavanjem ESPB bodova
 • unapredjivanju kapaciteta budućih profesora za rad sa decom i mladima
 • razmenu iskustava među edukatorima, omladinskim radnicima, profesorima vaspitačima i stručnim saradnicima kao i unapređenje njihovih profesionalnih kapaciteta
 • jačanje značaja vršnjačke edukacije 
 • osnaživanje mladih

Osnovne aktivnosti kojima realizujemo gore navedene ciljeve Centra za multikulturalnu saradnju "Žil Vern" su:

Organizacija raznih oblika mobilnosti mladih kroz međunarodne programe

 • EVS /Evropski volonterski servis/Evropka inicijativa za Solidarnost – za ovaj program smo akreditovani od 2007.
  • Prijem inostranih volontera i organizovanje njihove neformalne edukacije
  • Slanje naših mladih na realizaciju volonterskih programa u inostranstvo
 • Građanski internacionalni servis – Francuski program volontiranja za koji smo akreditovani od 2017.
 • Omladinske razmene kroz Erasmus plus
 • razmene kroz druge programe podrške – Program za ljudska prava

Organizovanje raznih vidova mobilnost i celoživotnog učenja omladinskih radnika, omladinskih lidera, vršnjačkih edukatora, nastavnika, vaspitača itd.

 • međunarodna saradnja kroz programe Erasmus + /konferencije, seminari, treninzi/
 • međunarodna saradnja kroz program Evropa za građane /konferencije, seminari, treninzi, susreti/

I još po nešto

 • Saradnja sa drugim lokalnim i regionalnim nevladinim organizacijama radi omogućavanja neformalne edukacije
 • Organizovanje obaveznog profesinalnog staža budućim profesorima francuskog jezika
 • Organizovanje bilingvalnog vrtića (francusko-srpski vrtić )
 • Organizovanje nastave francuskog jezika

Organizovanje radionica neformalne nastave u vidu radionica:

 • Teatarske aktivnosti
 • Radionice „Pišem ti pišem“
 • Video projekti