Lokalni volonterski program

U saradnji sa nekoliko lokalnih organizacija koje se bave volonterskim programima na lokalu u početku smo uz njihovu pomoć, organizovali svake godine lokalni volonterski program  u našoj organizaciji.

Programi su u toku 2007, 2008, 2009. bili finansirani od strane Ministarstva za omladinu i sport.

Pošto smo kao omladinska organizacija ojačali, sada sami organizujemo volontiranje za sve one koji su zainteresovani za rad sa decom ili sa mladima i to na pozicijama:

  • Volonter asistent u vrtiću
  • Volonter asistent na časovima francuskog jezika
  • Volonter za umetničke radionice
  • Volonter externi mentor ESC volonterima 
  • Volonter u medijateci
  • Volonter za interkulturalne večeri 
  • Volonter za organizaciju večeri društvenih igara

Vreme, dužina kao i potrebna učestalost volontiranja

Volonter bi, naravno, na osnovu sopstvenih mogućnosti kao i potreba ustanove određivao zajedno sa odgovornima, svoj boravak i angažovanje u našoj ustanovi. Naš predlog je da to bude najviše jednom nedeljno 4 sata ili 2 puta nedeljno  po 2 ili 3 sata.

Kvalifikacije

Kvalifikacije nisu od presudnog značaja za volontiranje u našoj ustanovi, najvažnija je iskrena želja da se radi sa decom kao i ispoljavanje razumevanja i topline prema njima ili da su zainteresovani da se druže sa mladim volonterima iz Francuske. Prednost će imati oni koji, pored gore navedenih osobina, poseduju otvorenost za interkulturalna učenja kao i neke od talenata vezanih za muziku, slikanje, pozorište, sport, matematiku ili sklonost ka dečjoj literaturi.  

Do sada su sa nama radili mnogi divni, topli ljudi. Projekat ostaje i dalje otvoren za sve one koji žele da budu društveno odgovorni ili jednostavno žele da nauče nešto više o radu sa decom, mladima, o organizovanju projekata itd.