Program samopoštovanja

Program samopoštovanja, čiji je osnovi cilj da kod dece razvije osećaj poštovanja sebe i drugih kao jedinstenih bića, kao i saradnja sa roditeljima u cilju razvijanja što boljih odnosa u porodici i vrtiću, je jedan od programa koji nam je pomogao da napravimo našu vlastitu Živernovsku pedagogiju i ostvarimo naše  pedagoške ideje. Obuke, vezane za Program samopoštovanja  koje smo prošli i koje ćemo nastaviti da prolazimo kao i njegov Priručnik za podsticanje dečjeg samopoštovanja, koji su napisale Iboja Gera i Ljubica Dotlić omogućuju nam da razvijamo naše lične kovčežiće samopoštovanja i poštovanja i  razumevanja drugih.

Neke emocije, neke fotografije :

IMG_4260

Sanjam.

IMG_4273

Ljutim se

IMG_4425

Pobedjujem.

Navodimo jedan od detalja iz priručnika

“KAKO JE NASTAO OVAJ PRIRUČNIK?

Ovaj Priručnik je nastao sabiranjem materijala koji je stvaran od 1993. do 1995. godine u okviru projekta Podsticanje samopoštovanja putem kooperativne komunikacije, koji je bio namenjen predškolskoj deci i njihovim porodicama. Projekat je u stvari predstavljao program stručnog usavršavanja vaspitača u predškolskim ustanovama za rad sa decom i porodicom na zadacima podsticanja razvoja detetovog samopoštovanja i saradničke klime u grupi. Ovaj projekat je imao za cilj da stvori nove uslove za otvorenost vrtića i porodice u uzajamnoj saradnji, kao i da, uprkos otežavajućim okolnostima rada u pred­školskim ustanovama sa grupama koje broje i više od tridesetom decet omogući razvoj detetove indivi­dualnosti. Da bi se navedeni ciljevi ostvarili, izrađen je pro­gram koji se sastoji iz jednog sistema socijalnih igara, čiji je dobar deo kreiran za potrebe Projekta, kao i uputstva za njihovu implementaciju.”