Istorija centra Žil Vern

Ustanova "Žil Vern" postoji od 1996. godine. Tokom svih tih godina u našoj ustanovi su se dešavale zaista interesantne stvari ali mi ćemo pomenuti samo najvažnije.

2018.

PU "Žil Vern" akredituje obuku za profesore francuskog jezika.

PU “Žil Vern” – akredituje seminar – program obuke profesora francuskog jezika u ZUOV-u nudeći im program upotrebe igre i inovacija u nastavi i radu sa decom svih uzrasta.

2015.

Centar "Žil Vern" akredituje PU "Žil Vern".

Centar “Žil Vern” – udruženje građana odlučuje da osnuje i akredituje PU “Žil Vern” 2015. Akreditacijom PU “Žil Vern” roditeljima se omogućava da ostvaruju subvencije za boravak dece u našem vrtiću.

2011.

Centar "Žil Vern" se akredituje za organizovanje volonterskih programa pri Ministarstvu za rad i socijalna pitanja.

U cilju unapređenja učenja naročito mladih, podzanja njihove zapošljivosti, karijernog vođenja i uključivanja u rad na unapređenju lokalne sredine Centar “Žil Vern” se akreditovao za organizovanje lokalnih i internacionlalnih volonterskih programa. 

2007.

Centar "Žil Vern" se akredituje za primanje volontera iz Evropske Unije.

U cilju unapređenja učenja dece i mladih, podzanja njihovih komunikacionih sposobnoti i interkulturalnin znanja Centar “Žil Vern” se akreditovao za primanje volontera najčešće iz Francuske. 

2001.

Osnivamo Centar "Žil Vern" - udruženje građana

Nakon nekoliko godina rada u studiju “Žil Vern” shvatili smo da to nije najbolji oblik ustanove za aktivnosti koje radimo, pa smo osnovali udruženje građana Centar “Žil Vern” kako bismo uspešno organizovali i učestvovali na internacionalnim i domaćim pozorišnim festivalima.    

1996.

Osnivanje Studija "Žil Vern"

Škola i vrtić su se u tom periodu nalazili u lokalu od 50m2. i tada brojao ne više od dvadecetoro dece i u školi i u vrtiću.

Sada naša ustanova broji preko 100 dece. 20 u PU “Žil Vern” dok su ostala deca i mladi polaznici nastave francuskog jezika ili naši omladinci.

Da li ste znali?

Da li ste znali da deca koja na ranom uzrastu uče strane jezike i slušaju muzika imaju ogromne šanse da budu uspešnija i pametnija od druge dece.