Skolica

Mlađi adolescenti – od 12 do 15 godina Pored najsavremenijih audio-vizuelnih sredstava i francuskih metoda koje koristimo u našem radu sa decom školskog uzrasta i koje deca sa zadovoljstvom i 
Read more
Grupe odraslih Pored veoma pažljivo izabranih metoda za odrasle učenike mi vodimo računa o tome da i učenici ovog uzrasta vole da uče kroz njima primerenu igru i moderne načine 
Read more
Adolescentske grupe i grupe mladih odraslih (učenici uzrasta od 15 do 20 godina) Pored veoma pažljivo izabranih metoda za adolescente i mlade odrasle učenike mi vodimo računa o tome da 
Read more
Grupe nižeg osnovnoškolskog uzrasta (učenici uzrasta od 7 do 12 godina) Pored najsavremenijih audio-vizuelnih sredstava i francuskih metoda koje koristimo u našem radu sa decom školskog uzrasta i koje deca 
Read more
Skolica