Lokalni volonteri

 

Od izuzetnog značaja za omladinski sektor u našoj organizaciji je “Omladinski klub Žil Verna” koji veoma aktivno okuplja veliki broj lokalnih volontera.

Aktivni smo i u valorizaciji volonterskog rada pa smo tako u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu uspeli da se na nekim fakultetima volontiranje boduje u dodatku diplomi 🙂

Volonterske pozicije postoje za:

  • eksterne mentore za naše EVS volontere
  • realizatore likovnih aktivnosti
  • realizatore teatarskih aktivnosti
  • realizatore muzičkih aktivnosti
  • one koji žele da rade u medijateci Centra Žil Vern
  • one koji žele da rade sa decom predškolskog uzrasta
  • koordinatora interkulturalnih večeri

Ako želite da budete deo lokalnog volonterskog tima u Centru Žil Vern, popunite upitnik

https://docs.google.com/forms/d/1W2rYNmXBr3wi33IDaM_mNCattL1yGnNzpQgdcp4t5s4/edit

Lokalni volonteri 2017:

Jovana Stanojković

Irena Pešić

Marijana Nikolić

Nastasja Pekez

Milica Jovičić

 

 

Previous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *