Lokalni volonteri

  Od izuzetnog značaja za omladinski sektor u našoj organizaciji je “Omladinski klub Žil Verna” koji veoma aktivno okuplja veliki broj lokalnih volontera. Aktivni smo i u valorizaciji volonterskog rada 
Read more