EVS volonteri 2017

 

Ekipa volontera koji su za ovo kratko vreme uspeli da ostvare odlične rezultate

 

Amelie – kreativna i fantastična sa decom, zadužena za rad sa malikanima u vrtiću

 

Louis –Obožava istoriju i gramatiku, zadužen za sve grupe, pripremu za DELF i gramatičke i pravopisne vežbe

 

Maelys –  Veoma kreativna i energična , zadužena za mlađe grupe, pozorišne i likovne radionice

Eliza – Entuzijastična i kreativna,  zadužena za mlađe grupe, pozorišne i likovne radionice

Baptiste – Najozbiljniji  od sve dece :), zadužen za sve grupe, pripremu za DELF i gramatičke i pravopisne vežbe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *