Omladinske razmene

Omladinske razmene (akcija K1 – Erasmus plus – grupna mobilnost mladih) pružaju jedinstvenu priliku za bavljenje različitim temama, uz istovremeno stvaranje atmosfere razumevanja i poštovanja među različitim kulturama.

Projekti omladinskih razmena na jednom mestu okupljaju mlade iz dve ili više zemalja, omogućavajući im da posete jedni druge i zajedno se bave temom koja im je svima interesantna. Vrlo je poželjno uključivanje mladih sa manje mogućnosti, što je jedan od opštih prioriteta Programa «Erasmus +» i njegovog dela «Mladi u akciji».
Projekat može da traje između 6 i 21 dan i može uključiti 16-60 učesnika/ca. Generalno pravilo je da pravo učešća imaju svi mladi uzrasta 13-25 godina, koji su državljani jedne od zemalja obuhvaćenih konkretnim projektom. Pri tom, njihovo obrazovanje i prethodno iskustvo nisu od značaja. U izuzetnim slučajevima, mogu se uključiti i mladi uzrasta 26-30 godina.
Projekti se mogu baviti različitim temama, pri čemu treba, sa jedne strane, da odražavaju interesovanja mladih koji učestvuju u projektu, a, mi se najčešće bavimo temama vezanim za umetnost, interkulturalnim učenjima, borbom protiv ksenofobije.

Neka slike malo pričaju o našim avanturama.

Previous

Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udruzenje