Edukacija odraslih

Edukacija odraslih

Edukacija odraslih u centru Žil Vern podrazumeva najčešće neformalni vid obrazovanja, tačnije iskustveno učenje kroz praktičan rad. Ovu edukaciju odraslih delimo na nekoliko grupa.

Profesionalno stažiranje studenata – budućih profesora francuskog jezika

Ovo stažiranje omogućava stručno usavršavanje studenata francuskog jezika kao stranog jezika, kao i da ovi mladi ljudi, svoja znanja stečena na fakultetima u Francuskoj praktično primene u radu sa decom strancima, koji francuski uče kao straini jezik. Do sada smo realizovali četiri projekta obaveznog profesionalnog stažiranja za studente sa univerziteta u Montpeljeu i Poitijeu

Lokalni volonterski program

U saradnji sa Volonterskim centrom Vojvodine do sada smo organizovali tri programa volontiranja 2007, 2008, 2009 u projektu “Volontiraj” odobrenom od strane Ministarsta za omladinu i sport.

Volonteri – studenti pedagogije na Univerzitetu u Novom Sadu, studenti francuskog jezika i književnosti, psihologije kao i komparativne književnosti učestvovali su u aktivnostima i programima vezanim za vrtić i na taj način prošli kroz neformalni vid edukacije proširili njihova znanja stečena u formalnim vidovima obrazovanja.
Projekat ostaje i dalje otvoren za sve one koji žele da budu društveno odgovorni ili jednostavno žele da nauče nešto više o radu sa decom, mladima, o organizovanju projekata itd.

EVS – Evropski volonterski servis

U saradnji sa mnogim međunarodnim asocijacijama, 8 udruženja iz Francuske, Belgije i Švedske realizovali smo 10 projekta dugoročnog inernacionalnog volontiranja. Svaki od projekata odobren je od strane Evropske unije. Ovi programi omogućuju mladima da žive, rade i neformalno se edukuju u periodu od 2 do 12 meseci u nekoj stranoj zemlji.

Seminari za profesore francuskog jezika

U toku školske 2009/10 planiramo da organizujemo seminar namenjen profesorima pod nazivom « Upotreba igre u nastavi francuskog jezika ». Seminar namenjen profesorima francuskog jezika u vrtićima, osnovnim i srednjim skolama, pod nazivom « Upotreba tradicionalnih priča u nastavi francuskog jezika » je realizovan 2005. u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom iz Beograda.

Trenininzi vezani za edukaciju mladih u nevladinom sektoru

Trudimo se da našim kolegama iz nevladinog sektora prenesemo naša znanja o
– programu Evropske unije “Mladi u akciji” vezanim za politiku mladih kroz organizaciju treninga
– organizujemo predavanja o mogućnostima putovanja mladih u zemlje Evropske unije


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udruzenje