Nikola Stevanović Perčević

KONTAKTIRAJTE ASISTENTA FR. JEZIKA

+381 (0)21 6301 527
+381 (0)21 6301 527
EMAIL ME

UPOZNAJTE NIKOLU STEVANOVIĆA PERČEVIĆA

ZADUŽENJA I INTERESOVANJA

Trenutno je student na osnovnim stuijama za romanistiku. Želi da postane profesor francuskog jezika i animator.

Sa decom voli da relaizuje aktivnosti na francuskom, da se sa njima igra i posebno voli da brine o najmlađima u vrtiću. U školi fr.jezika voli da radi sa svim uzrastima, naročito sa adolescentima, da organizuje zanimljive časove, vodeći računa o njihovim interesovanjima i oblastima koje treba da savladaju. Posebno voli pozorište i specijalizirao se na nekoliko treninga i Erasmus mobilnosti za tu oblast.

Prošao je nekoliko Erasmus mobilnosti za omladinske razmene, tako da sada čini naš tim omladinskih animatora za razmene.