Jelena Glamočanin

Kontaktirajte direktoricu

+381 (0)62 281 161
+381 (0)21 6301 527
EMAIL ME

UPOZNAJTE JELENU GLAMOČANIN

ZADUŽENJA I PEDAGOŠKI STAVOVI

Profesor francuskog jezika, predsednica udruženja i direktorka ustanove.

Zadužena je za medjunarodnu saradnju, koordinaciju međunarodnih projekata, superviziju za EVS projekte, mentorstvo studentima Master studija za profesore francuskog jezika, i ono što najviše voli, a to je, nastavu francuskog jezika sa svim uzrastima. Na Erasmus mobilnostima imala je priliku da usavrši svoja znanja mentora i neformalnog obrazovanja. Specijalizirala rad na francuskom sa predškolskom uzrastom, upotrebu bajke i pozorišta u nastavi i radu sa decom. Autor dva seminara za profesore francuskog jezika.

Voli da koristi moderne tehnologije i podstiče učenike ali i decu u vrtiću da ih pametno koriste. Tudi se da koristi nove pristupe i pomogne đacima i deci da pre svega postavljaju sebi i njoj pitanja, pa zatim probleme istražuju, posmatraju iz više uglova i da ih rešavaju što je moguće više samostalno, ali i da medjusobno saradjuju. U tome koristi projektnu nastavu i često sarađuje sa stranim institucijama kako bi podstakla dečija znanja i to u vrtiću i u toku nastave sa starijom decom.

POSEBNA ZNANJA I VEŠTINE

Najviše voli da priča priče, šali se i peva sa decom. Sa starijim učenicima voli da se nadmudruje kao i da ih podstiče da se preispituju i konstantno postavljaju pitanja. Pored ovih aktivnosti u vrtiću specijalizirala je upotrebu umetnosti u podsticanju aktivnosti mladih u lokalnoj sredini i jedna je od osnivača Festivala lampiona - Živlernovske iluminacije .