Projektni pristup u radu sa decom i mladima se u našoj ustanovi koristi još od 2000.

Mnogi od ovih projekata, u kojima su učestvovali naši Žilvernići i Žilvernovci, su omogućili našim drugarima u vrtiću i mladima u udruženju da istražuju, druže se, putuju i ludo zabavljaju dok uče. Za sve nas u Žilu Vernu nije dovoljno da Žilvernićima i Žilvernovcima samo prenosimo znanja i gradivo, već se nadamo da su ove avanture emotivno i socijalno obogatile njihovo odrastanje i da su, ili će, zahvaljujući tim iskustvima stasati u buduće dobre i ispunjene mlade ljude koji svoja prijateljstva grade i neguju još iz vtića.