Projekti 2017/2018

Ove godine zapčeli smo projekat “Interkulturalno učenje na najranijem uzrastu” u saradnji sa našim dragim partenerima iz Francuske iz organizacije Dekuv vert (D’Ecouves verte) Naši drugari iz jednog vrtića u 
Read more