Osoblje

Naši stručni saradnici Olja Knežević-Dukić doktor psihologije član TIM centra Novi Sad doktor specialista dečije neurologije Slobodan Sekulić
Read more
Jedna od specifičnosti rada u našem udruženju je u tome što su svi koji rade sa decom zaduženi za onu oblast i aktivnosti koje najviše odgovaraju njihovim ličnim afinitetima, znanju 
Read more
Fantastična ekipa  volontera Augustin Souvignet zadužen za sve grupe, za muzičke i pozorišne radionice, vežbe iz gramatike i pravopis. Marjolaine Perrette zadužena za adolescente, odrasle i muzičke aktivnosti, naročito karaoke 
Read more