Snežana Šćiban

KONTAKTIRAJTE STRUČNOG SARADNIKA

+381 (0)21 6301 527
+381 (0)21 6301 527

UPOZNAJTE SNEŽANU ŠĆIBAN

ZADUŽENJA I PEDAGOŠKI STAVOVI

Stručni saradnik - Master pedagogije, zadužena za rad sa decom u vrtiću i unapređenje rada vaspitača.

Bavi se konstantnim unapredjenjem svog ali i rada vaspitača organizujući savetovanja, konferencije i obuke. Aktivni je član Pedagoškog društva Vojvodine. Naročito voli da relaizuje aktivnosti vezane za razvoj okoline i aktivnosti vezane za razvoj samopoštovanja kod dece kao i nenasilne komunikacije ali naravno koristeći projektni i integrativni pristup u radu.

POSEBNA ZNANJA I VEŠTINE

Snežana radi kao omladinski radnik, mentor EVS volonterima, lokalnim volonterima i omladinski lider na razmenama. Na Erasmus mobilnostima imala je prilike da usavrši svoja znanja mentora, neformalnog obrazovanja.