Lutajuće ogledalo Belgija

„Lutajuće ogledalo“ je jedan od naših najznačajnijih partnera. Sa njima smo organizovali

3 projekta razmene mladih prvi 2010, drugi 2011., i treći 2012.

2 projekta kratkoročnog volontiranja  u toku 2013. godine

1 projekat usavršavanja kroz observaciju u avgustu 2013. godine

takođe sa njima planiramo da realizujemo u toku jula 2014. godine trening „Radionice za izradu lampiona“