Predstave

  • 1

    „Snežana i sedam patuljaka“

    "Snežana i sedam patuljaka" (na francuskom jeziku), 28.juna takođe u velikoj sali kultutno-umetničkog društva "Petefi Šandor".
  • 1

    „Seoska slika“ „Crvenkapa“ „Mali Princ“

    "Seoska slika" (na francuskom jeziku), 27. decembra u prostorijama "Žil Verna". - "Crvenkapa" (na francuskom jeziku), 27. decembra takođe u prostorijama "Žil Verna". "Mali Princ" (na francuskom jeziku), 28. juna u prostorijama kulturno-umetničkog društva...